top of page

OMFT

OMFT staat voor oro-myofunctionele therapie. Dit is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Deze verstoring komt door aanwezige afwijkende mondgewoonten. 

 

De vorm van de mond en de stand van tanden en kiezen wordt voor een groot deel bepaald door de spierfuncties van de spieren in en rond de mond. Afwijkende mondgewoonten zorgen ervoor dat het evenwicht tussen deze spieren verstoord wordt met als gevolg een vormverandering van de gebitselementen (tanden) en/of de kaken. 

 

Enkele vormen van afwijkende mondgewoonten zijn:

 • open mondgedrag & mondademhaling

 • liplikken en/of lipbijten

 • duimen en/of vingerzuigen, fopspeengebruik

 • nagelbijten 

 • articulatieproblemen 

 • foutieve slikgewoonten

 • foutieve bijtgewoonten

Maar ook volgende zaken kan u mogelijks herkennen:

 • ademhalingsproblemen

 • snurken en/of slaapapneu

 • vermoeidheid 

 • kaakproblemen

 • afwijkende gebitsstand

 • ademhalingsproblemen

 • orthodontische problemen

 • kaakklemmen of tandenknarsen

 • slikproblemen of een uitgesproken kokhalsreflex

 • migraine 

 • foutieve houding

Indien u een of meerdere van deze zaken opmerkt, contacteert u ons best om via een logopedisch onderzoek alles objectief vast te stellen. We bekijken de articulatiepatronen, afwijkende mondgewoonten, tandenstand, slikgewoonten en voeren objectieve spiermetingen uit. Op basis van deze meetresultaten worden onze observaties gelinkt en krijgt de patiënt een duidelijk beeld. 

Karen is reeds verschillende jaren gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten. Deze oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen d.m.v. gerichte oefeningen en het afleren van de foutieve mondgewoonten. De therapie neemt daarmee de oorzaak van de problemen weg en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps lager en kan er een goed resultaat beoogt worden. 

1.png
1.png
bottom of page