top of page

In onze praktijk kunnen zowel mensen met

organische en/of functionele stemstoornissen terecht. Bij organische stemstoornissen is er sprake van een letsel t.h.v. de stemplooien.

Bij functionele stemstoornissen betreft het een foutief of ander gebruik van het stemapparaat. Verder kunnen ook transgenders en mannen met mutatiefalsetstem bij ons terecht. 

Allereerst wordt er via een afspraak bij de NKO-arts een laryngo-stroboscopie uitgevoerd. Hierbij wordt de larynx met de stemplooien beoordeeld. Vervolgens gebeurt er een uitgebreid stemonderzoek waarbij verschillende parameters beoordeeld worden. 

Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de patiënt en het behandelplan wordt overlopen. Er wordt gezorgd voor meer inzicht in het stemapparaat, goede stemhygiëne en correcte spreektechnieken. 

Wanneer neemt u best contact op met ons?

  • U bent reeds meerdere dagen hees.

  • Spreken of zingen zorgt voor pijnklachten t.h.v. de keel.

  • U kucht of hoest vaak.

  • Spreken op een andere intensiteit (luid of stil) gaat moeizamer.

  • Spreken of zingen op een andere frequentie (hoger of lager) vraag extra inspanning.

  • U hebt het gevoel een krop in de keel te hebben.

  • Lange tijd spreken gaat niet meer. 

  • Uw stem valt regelmatig weg. 

  • U heeft post-operatieve heesheid die niet spontaan afneemt.

Als gespecialiseerde stemtherapeut zorg ik voor de beste behandeling van uw stemklachten!

Stemtherapie

2.png
bottom of page